COETZEE & VAN DER BERGH PROKUREURS / ATTORNEYS

 

WELKOM BY COETZEE & VAN DER BERGH SE WEBTUISTE

Coetzee en van der Bergh Prokureurs vorm met trots deel van die Klein Karoo sedert 1983. Ons verteenwoordig 'n wye spektrum korporatiewe, sowel as individuele kliënte. Die ongelooflike groei van ons firma is as gevolg van 'n toegewyde begrip vir elke kliënt se probleme en die oplossing daarvan d.m.v. ons insiggewende, logiese benaderings asook ons praktiese vaardighede. Ons lê verder klem op vinnige, effektiewe diens en elke kliënt is vir ons belangrik.


 HOE...KAN...ONS...VAN...DIENS...WEES ?

Coetzee en Van der Bergh voorsien ons kliënte in die volgende gespesialiseerde regsdienste:

Hooggeregshof- & Landdroshof Litigasie 

• Aktes en Verbande 

• Strafhof Litigasie

• Egskeidings

• Invorderings

• Testamente

• Boedelbereddering

• Derde Party Eise 

• Opstel van kontrakte 

• Boedelbeplanning 

• Familiereg 

• Onderhoudseise 

• Registrasie van Maatskappye en BK's

• Registrasie van Trusts 

• Likwidasies